Bærekraft lønner seg

Gasstanker på kaia

En avgjørende faktor for å kunne endre kurs i klima- og miljøkrisen blir mer og mer synlig: Bærekraft har begynt å lønne seg. Markedskreftene er i endring, og det kommer regler fra EU som bidrar til å forsterke utviklingen.

– Fjuel har all kompetanse en havn trenger

Pullert på Tromsø kai

– Med Fjuels kompetanse er vi i elitedivisjonen når det gjelder landbasert strøm, og har mulighet til å ta aktiv del i det grønne skiftet, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.