Fornybar energi til transportsektoren.

Vi bistår kommuner, havner og transportselskap med å etablere landstrømanlegg til maritim næring.

Tjenester og produkter til

Rederier og transportselskap

Tjenester og produkter til

Etabler landstrøm

Hvem er vi?

Våre havner

Infografikk 31% kakediagram

Transportsektoren står for ca 31% av de totale utslippene i Norge.

Kilde: Miljødirektoratet

Fjuel leverer et samordnet, bærekraftig energisystem, for å tilby grønn strøm til rederier og landbaserte transportselskaper.

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.