Fornybar energi til transportsektoren

Vi bistår kommuner, havner og andre virksomheter med å etablere infrastruktur som landstrøm til skipsfart og lading til tungtransport. I tillegg utvikler vi og leverer vi løsninger som gjør det lønnsomt og enkelt å eie infrastruktur.

Tjenester for

Rederier og transportselskap

Tjenester for å

Etablere landstrøm

Få tilgang til

Våre anlegg

Infografikk 31% kakediagram

Transportsektoren står for ca 31% av de totale utslippene i Norge.

Kilde: Miljødirektoratet

Fjuel leverer et samordnet, bærekraftig energisystem, for å tilby grønn strøm til rederier og landbaserte transportselskaper.