Landstrøm i Trondheim

Vi har etablert 2 anlegg for landstrøm i Trondheim Havn

 • PIR I, Kai 1 og 2
 • PIR II, Kai 8 og 10

 

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Trondheim Havn

E-post:

Tlf.: 911 12 600

E-post: havnevakt@trondheimhavn.no

PIR I - 2380kVA - 2000A - 50Hz - 660V/690V

Kai 1:

 • 6 uttak x 350A

Kai 2: 

 • NG3 – 2000A
 • 4 uttak x 350A


NG3 er et automatisk påkoblingssystem som benyttes av Hurtigruten og Havila. Betjeningen skjer via nettbrett som administreres i hovedsak av mannskapet ombord i skip.

Betjeningspanelet til de 4 uttak finnes ved siden av NG3 tårnet.

Det påløper et tilkoblingsgebyr på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Trondheim Havn:

Tlf.: 911 12 600
E-post: havnevakt@trondheimhavn.no

NG3 tårn - 2000A
4 uttak x 350A

PIR I I - 2380kVA - 2000A - 50Hz - 660V/690V

Kai 8: 

 • 690V – 50Hz / 60Hz – 187kVA –  156A
 • 440V – 60Hz – 190kVA – 250A
 • 400V – 50Hz – 85kVA – 125A
 

Kai 10:

 • 690V – 50Hz / 60Hz – 350kVA – 292A
 • 440V – 60Hz – 265kVA – 350A
 • 400V – 50Hz – 242kVA – 350A


Det påløper et tilkoblingsgebyr på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Trondheim Havn

Tlf.: 911 12 600

E-post: havnevakt@trondheimhavn.no

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.