Landstrøm i Tromsø

I Tromsø er det etablert landstrømanlegg ved tre lokasjoner:

 • Tromsøterminalen
 • Grøtsund
 • Prostneset kai 3&6 (for mindre båter)

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Tromsø:

Tlf.: 911 07 444

E-post: havnevakta@tromso.havn.no

Tromsøterminalen

Kun for skip som besøker Tromsøterminalen sine fasiliteter. 

Landstrømanlegget har fire tilkoblingspunkter med:

Kaiskap 1: 

 • Tilkobling 1: 335A, 400/440/690V, 50/60Hz
 • Tilkobling 2: 125A, 400V
 • Tilkobling 3: 32A, 400V
 • Tilkobling 4: 16A, 230V

 

Kaiskap 2:

 • Tilkobling 1: 210A, 400/440/690V, 50/60Hz
 • Tilkobling 2: 125A, 440V, 60 Hz
 • Tilkobling 3: 125A, 400V, 50Hz
 • Tilkobling 4: 32A, 400V
 • Tilkobling 5: 16A, 230V

 

Kaiskap 3:

 • Tilkobling 1: 2 stk 350A (max 500A), 400/440/690V 50/60Hz
 • Tilkobling 2: 125A, 400V
 • Tilkobling 3: 32A, 400V
 • Tilkobling 4: 16A, 230V

 

Kaiskap 4: 

 • Tilkobling 1: 210A, 400/440/690V, 50/60Hz
 • Tilkobling 2: 125A, 440V, 60 Hz
 • Tilkobling 3: 125A, 400V, 50Hz
 • Tilkobling 4: 32A, 400V
 • Tilkobling 5: 16A, 230V

Betjeningspanelet til anlegget finnes på servicebygg helt nord på kaien (på kortvegg).

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,18 NOK/kWh eks. MVA.

Det påløper et tilkoblingsgebyr på 500 NOK pr anløp eks. MVA.

Betingelser for bruk av anlegget finner dere her.

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Tromsø:

Tlf.: 911 07 444

E-post: havnevakta@tromso.havn.no

Grøtsund

Ved Grøtsund Industrihavn er det etablert et landstrømanlegg med følgende tilkoblingspunkter.

 • Uttak 1: 690/700A eller 400V/700A, 50/60Hz (2 plugger a 350A)
 • Uttak 2: 690/700A eller 400V/700A, 50/60Hz (2 plugger a 350A)

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,18 NOK/kWh eks. mva.

Det påløper et tilkoblingsgebyr på 500 NOK pr anløp eks. mva

Betingelser for bruk av anlegget finner dere her.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med havnevakta i Tromsø:

Tlf: 911 07 444

E-post: havnevakta@tromso.havn.no

Prostneset kai 3 og 6

Ved Prostneset kai 3 og 6 finnes det et landstrømanlegg som er beregnet for mindre fartøy.

Kaiskap kai 3:

 • 400/230V 250A

Kaiskap kai 6:

 • 400/230V 250A

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,18 NOK/kWh eks. mva.
Det påløper et tilkoblingsgebyr på 500 NOK pr anløp eks. mva

Betingelser for bruk av anlegget finner dere her.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med havnevakta i Tromsø:

Tlf: 911 07 444

E-post: havnevakta@tromso.havn.no

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.