Landstrøm i Bodø

 • Valenterminalen – Kai 1
 • Terminalkai – Kai 3.1 og Kai 3.2 
 • Terminalkai Sør – Kai 4.1 og 4.2
 • Torvkai – Kai 5.1 og 5.2
 
Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Bodø:
 

Tlf.: +47 908 98 020

E-post: vakt@bodohavn

Valenterminalen

 • Tilkobling 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 2: 125A
 • Tilkobling 3: 63A

Betjeningspanelet til anlegget finnes på Vestsiden av grønn konteiner.

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,00 NOK/kWh eks. mva.

Det påløper et tilkoblingsgebyr på 800 NOK pr. anløp eks. MVA på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med havnevakta i Bodø:

Tlf.: 908 98 020
E-post: vakt@bodohavn.no

Terminalkai

På Terminalkaia er det etablert landstrømanlegg i begge endene:

Sør-enden – Kai 3.1:

 • NG3 plugg (IEC 80005-3): 1900A ; 690V / 660V ; 50 Hz

NG3 plugg er et automatisk påkoblingsstytem som benyttes av bl.a. Hurtigruten og Havila.

 • 4 uttak x 350A: 1400A ; 690V / 660V ; 50 Hz

 

Dersom skipet ikke 

Betjeningspanelet til anlegget finnes ved siden av NG3 tårnet.

 

Nord-enden – Kai 3.2:

 • Uttak 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Uttak 2: 125A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Uttak 3: 63A 400V / 440V ; 50/60 Hz

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,00 NOK/kWh eks. mva.

Det påløper et tilkoblingsgebyr på 800 NOK pr anløp eks. MVA på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved spørsmål ta kontakt med havnevakta i Bodø på:

Tlf.: 908 98 020
E-post: vakt@bodohavn.no

Sør-enden: NG3 tårn - 1900A
Sør-enden: 4 Uttak x 350A
Nord-enden: 350A, 125A, 63A
Nord-enden: kabelhåndteringssystem for 350A

Terminalkai Sør

Nord-enden 4.1:

 • Tilkobling 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50 Hz
 • Tilkobling 2: 350A 400V / 440V / 690V ; 50 Hz
 • Tilkobling 3: 350A 400V / 440V / 690V ; 50 Hz
 • Tilkobling 4: 350A 400V / 440V / 690V ; 50 Hz
 • Tilkobling 5: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 6: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz

 

Sør-enden 4.2:

 • Tilkobling 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 2: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 3: 125A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 4: 63A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 

Betjeningspanelet til anlegget finnes på vestsiden av grønn konteiner

Prisen for landstrømmen er for øyeblikket 2,00 NOK/kWh eks. mva. Det påløper et tilkoblingsgebyr på 800 NOK pr. anløp eks. MVA på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved spørsmål kan dere ta kontakt med havnevakta i Bodø:

Tlf.: 908 98 020
E-post: vakt@bodohavn.no

Nord-enden: 4 x 350A
Nord-enden: kabelhåndteringssystem for 4 x 350A
Sør-enden: kabelhåndteringssystem for 2 x 350A

Torvkai

Torvkai 5.1

 • Tilkobling 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 2: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 

Torvkai Lillebrekken 5.2

 • Tilkobling 1: 350A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 2: 125A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz
 • Tilkobling 3: 63A 400V / 440V / 690V ; 50/60 Hz

 

Betjeningspanelet til anlegget finnes på kontaktpunkt ved kabeltrommel.

Prisen for landstrømmen er 2,00 NOK/kWh eks. MVA. Det påløper et tilkoblingsgebyr på 800 NOK pr anløp eks. MVA på manuell til-/frakopling innenfor ordinær arbeidstid. Utenom ordinær arbeidstid påløper faktiske kostnader knuttet til manuell til-/frakopling.

Ved behov for assistanse eller spørsmål ta kontakt med havnevakta i Bodø:

Tlf: 908 98 020
E-post: vakt@bodohavn.no

Torvkai 5.1: 2 x 350A
Torvkai Lillebrekken 5.2: 350A ; 125A; 63A
Torvkai Lillebrekken 5.2: Betjeningspanel

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.