Kontrollpanel til strømuttak

Rekordhøy satsning på landbasert strøm

Enova har i løpet av høsten 2021 bevilget statlig støtte til landstrømsprosjekter i Tromsø, Harstad, Vågan og Nordfjord.

Satsingen rettet mot maritim sektor i 2021 er den største i Enovas historie, både i beløp og antall prosjekter. I første omgang betyr støtten at skip kan slå av motorene når de ligger til kai. På sikt vil elektrifisering av skip være nødvendig for å redusere utslippene nok.

Gul pullert på kaia i Tromsø

Reduksjon av klimagassutslipp

Skipsfarten skal kutte halvparten av sine klimagassutslipp innen 2030. Da er utbygging av landstrøm i norske havner et viktig steg på vegen.

– Nå ser vi en stadig bredere interesse fra næringen om å bidra til denne omstillingen og det er svært gledelig, sier markedssjef i Enova, Gunnel Fottland.

Profesjonelle anlegg

Fottland sier at driften av landstrømsanlegg har blitt stadig mer profesjonell de siste årene, blant annet ved at det nå etableres selskaper som ser på landstrøm som egen forretningsmodell.

Nødvendig med ombygging av skip

Tomas Solstad i Fjuel bekrefter at støtten fra Enova har vært avgjørende for å få på plass enkel tilgang på landstrøm, men understreker nødvendighet av støtten til ombygging av skip i fremtiden.

– Enova har gjort en god jobb og midlene har vært viktige, men ordningen deres går ut i år. For å redusere utslippene er vi avhengige av at rederiene får støtte til ombygging av skip, sier Solstad.

Fottland sier at Enova skal både skal fortsette støtten til landstrømanlett, og bidra til ombygging av skip:

– Vår innsats er rettet mot senfase teknologiutvikling og tidlig markedsintroduksjon, og vi støtter både nybygg og ombygging av båter innenfor flere av programmene våre. Vi har ikke satt noen dato for når vi eventuelt avvikler vår støtte til landstrømanlegg, men følger markedutviklingen nøye, sier Fottland.

Radiotårn på båt

Enovas oppgave

Siden 2016 har Enova gitt 760 millioner kroner i støtte til 110 landstrømprosjekter.

-Enovas oppgave er å bidra til at markedet endrer seg og velger lav- og nullutslippsløsninger. Landstrøm er et godt eksempel på dette. Vi ser at havner samarbeider om valg av landstrømsystem, de deler erfaringer, henter ut gevinster og bidrar til teknologiutvikling. Dette gir økt funksjonalitet i havnene som gjør det stadig lettere å velge landstrøm for både redere og havner, sier Fottland.

For mer informasjon om Enovas virkemidler: https://www.enova.no/bedrift/sjotransport/

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.