Stortinget

- Regjeringen gjør for lite

Hurdalsplattformen setter det grønne skiftet i transportsektoren på agendaen, men satsingen er ikke stor nok. 

Hurdalsplattformen omtaler blant annet satsing på rederier og dekarbonisering, men det er delte meninger i næringen om regjeringen strekker seg langt nok.

Gul pullert på kaia i Tromsø

Bergen Maritim fornøyde

Den nye AP/SP-regjeringen lover å ta initiativ til å legge frem grønn pakke for klimavennlig omstilling av maritim sektor.
Men hvor stor er egentlig satsingen?


Siv Remøy-Vangen i Bergen Maritim sier at det er en god politisk plattform når det gjelder maritim sektor generelt.


– Dette er en god politisk plattform for maritim næring. Arbeiderpartiet og Senterpartiet kommer riktig ut fra hoppkanten med høye maritime ambisjoner. Nå skal vi sammen med myndighetene bidra til å omsette målsettingene til konkret politikk, sier daglig leder i Maritime Bergen, Siv Remøy-Vangen.

Fjuel mener mer må til

Tomas Solstad i Fjuel er ikke like fornøyd med ambisjonsnivået til den nye regjeringen:

– Satsingen er ikke stor nok. Det bør for eksempel innføres krav om bruk av landstrøm når et skip ligger til kais. Teknologien er der og det er ikke dramatisk dyrt for rederiene å bygge om skipene sine, sier Solstad.

Solstad mener regjeringen er for vag og tafatt i det de legger opp til i klimapolitikken for transportsektoren.

– Vi følger egentlig mer med på det som skjer i EU, som vi jo er underlagt, sier Solstad.

Lokale politikere på banen

Arbeiderpartiets gruppeleder i kommunestyret i Tromsø, Jarle Heitman, sier at politikerne følger det som skjer tett, og at de legger til rette for at det grønne skiftet skal skje. Han sier at Tromsø havn har en sentral rolle, og at de har en god samarbeidspartner i Fjuel når det gjelder enkel tilgang på grønn strøm.

– Vi har en sterk lokal satsning på landstrøm til maritim transportsektor i Tromsø og utbyggingen er i full gang i havna, sier Heitman.

Heitman mener at Tromsø Havn har lagt klare planer for å få gjennomført det grønne skiftet, blant annet med differensiert havneavgift, der avgiften skal bidra til en mer miljøvennlig skipsfart.

– Det var et klart ønske fra havnestyret om at Tromsø Havn skulle innføre ordningen med differensiert havneavgift allerede i 2020. Så kom som kjent pandemien i mars og dessverre har vi ikke fått så mye erfaring som vi hadde håpet på, men arbeidet pågår, sier Heitman.

Radiotårn på båt

Tromsø kommune har opplevd stor interesse for arbeidet med differensiert havneavgift fra andre havner i både Norge og utlandet, og det jobbes med at ordningen skal gjelde for flere fartøytyper.

– Det var en viss skepsis mot ordningen i starten, men vi opplever at den nå er blitt akseptert på en positiv måte av seriøse rederier, avslutter Heitman.

Her kan du lese Hurdalsplattformen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/hurdalsplattformen/id2877252/?ch=1

Kilder: https://www.maritimebergen.no/store-regjeringens-maritime-politikk/

Radiotårn på båt

Satsingen er ikke stor nok. Det bør for eksempel innføres krav om bruk av landstrøm når et skip ligger til kais. Teknologien er der og det er ikke dramatisk dyrt for rederiene å bygge om skipene sine.

Solstad

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.