livbøye på kaja

Norske havner med alternativt drivstoff

Kystverket tilbyr kart med oversikt og informasjon om alle havner i Norge som tilbyr alternativt drivstoff.

I Kystverkets oversikt inngår landstrømanlegg, ladeanlegg for ferjer og tankanlegg for naturgass og metanol. Den praktiske oversikten viser at det er landstrømanlegg langs hele kysten.

Kabel trommel på kaia

– Vi ser en utvikling der det nå begynner å komme anlegg i mange havner. Det er nå mye opp til rederiene at jobber med elektrifisering og tar disse anleggene tas i bruk, sier Tomas Solstad i Fjuel.

Utviklingen går i riktig retning, men Solstad minner om at det gjenstår å bygge en del anlegg, og at det er viktig at dette skjer i tett dialog med brukerne.

Kystverkets kart over havner med alternative drivstoff for sjøfarten.

Det er nå mye opp til rederiene at jobber med elektrifisering og tar disse anleggene tas i bruk.

Tomas Solstad

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.