Kontrollpanel til strømuttak

Landstrøm reduserer utslipp i Oslo

Oslo havn og COWI planlegger landstrømanlegg for containerskip som skal stå klart i 2023.

Landstrømanlegg helt nødvendig for å nå målene om utslippskutt på 85%.

Gul pullert på kaia i Tromsø

Norges største havn

Det nye anlegget som er under planlegging vil bidra til store reduksjoner i klimagassutslipp og forurensing.

Oslo havn er Norges største offentlige gods- og passasjerhavn. I 2020 ble det losset 262 000 containere på terminalen. Det er ventet en økning i gods, og det pågår derfor en utbygging av havna.

Avgjørende med landstrømanlegg

— Oslo er en by i vekst med stor vareetterspørsel. Vi erfarer sterk vekst i containersegmentet. Landstrømanlegg for containerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsetningen om å redusere utslippene med 85% innen 2030. Det vil også bidra til redusert støy fra havneaktiviteten, sier Einar Marthinussen, kommersiell direktør i Oslo havn.

Landstrøm på Vippetangen

Fra før har Oslo Havn landstrømanlegg på Vippetangen, som stod ferdig i 2019. Stena Line og DFDS bruker i dag dette anlegget når skipene ligger til kais. CO2 reduksjonen er på 2300 tonn årlig, og tilsvarer mer enn utslippet fra 1300 biler.

Anleggene gir bedre luft i byene, og med riktig politikk i årene fremover vil en stor del av flåten komme over på både landstrøm, og også bygge om motorene til elektriske.

Kilde: www.cowi.no

Radiotårn på båt

Landstrømanlegg for containerskip er et nødvendig bidrag for å nå målsetningen om å redusere utslippene med 85% innen 2030

Einar Marthinussen

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.