Pullert på Tromsø kai

- Fjuel har all kompetanse en havn trenger

– Med Fjuels kompetanse er vi i elitedivisjonen når det gjelder landbasert strøm, og har mulighet til å ta aktiv del i det grønne skiftet, sier havnedirektør Jørn-Even Hanssen.

Hanssen forteller at samarbeidet med Fjuel har gitt ham en ny virkelighetsforståelse om hva det grønne skiftet kan bety for den maritime næringen. Hanssen forteller at samarbeidet har vært, og er fremdeles, veldig spennende og lærerikt, og anbefaler Fjuel på det sterkeste til andre havner.

4 kjappe med havnedirektøren:

1. På hvilken måte har Fjuels kompetanse gjort det mulig å utvikle et landstrømanlegg med grønn strøm i Tromsø Havn?

Tromsø Havn har levert landstrøm til ulike fartøy i mange år. Stort sett har dette vært i liten skala, men med etablering av landstrømanlegg på kai 38 rykket vi opp i en annen divisjon.
Som havn erfarer vi at dette med landstrøm er komplisert, og at det krever en helt annen forståelse for strømmarkedet enn den kompetansen det er naturlig at havner besitter. Særlig er dette kompetanse knyttet til anleggsbidrag og kommersielle forhold rundt kjøp og salg av strøm.

For å si det slik, vi hadde sikkert fått til noe, men med Fjuels kompetanse er vi i elitedivisjon og vi har muligheter til å ta en langt mer aktiv del i det grønne skiftet.

 

2. Hva har vært fordelene med å samarbeide med Fjuel til dette prosjektet?

Dedikert og profesjonell prosjektledelse, kompetanse om alt rundt den tekniske innretningen, gode søknader til Enova og mer proaktiv kundeoppfølging.

 

3. Hva kan Tromsø Havn tilby rederiene, og hvilken rolle har Fjuel spilt?

Som med oss havner, tror jeg heller ikke rederne har spisskompetanse på dette med landstrøm, men også de ønsker å bidra til det grønne skiftet.

Fjuel kan hjelpe både havner og rederier med søknadsprosesser, og avklare alt fra kommersielle til operative forhold knyttet til landstrømanlegg om bord på fartøyene.

 

4. Vil Tromsø Havn anbefale Fjuel til andre havner i Norge som trenger landstrømanlegg?

Definitivt! Det grønne skiftet er avhengig av at vi som representerer havnene samarbeider, og at vi er «fremme i skoa» og tilrettelegger for mer miljøvennlige energiformer.

Landstrøm er bare en av disse. Men det er komplisert og tar tid. Da er det godt å ha en partner med seg som hjelper oss med denne utviklingen.

Med Fjuels kompetanse er vi i elitedivisjon og vi har muligheter til å ta en langt mer aktiv del i det grønne skiftet

Havnedirektør Jørn-Even Hanssen

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.