Eiere av Brim Explorer

- Fjuel er en profesjonell leverandør av strømtjenester

Brim Explorer har som mål å endre måten vi opplever havet på, på en miljøvennlig måte. Og de er storfornøyd kunde av Fjuel i Tromsø.

Ved hjelp av Fjuels tjenester kan Brim Explorer skape opplevelser som bringer gjestene nærmere havet, og gi dem økt miljøforståelse og sterkere miljøengasjement.

Havner i det grønne skiftet

Turister som vil oppleve havet har nesten bare forurensende og bråkete alternativer. Noe som i stor grad begrenser gjestenes opplevelser og skader miljøet.

Det ville gründerne gjøre noe med. Resultatet ble skipet Brim, bygget med klimavennlig teknologi, for å skape opplevelser som virkelig er unike og bærekraftige.

Helelektrisk båt på havet

5 kjappe med grunnleggeren

Sammen med Agnes Arnadottir grunnla Espen larsen-Hakkebo Brim Explorer i 2018. han sier at Brim Explorer i dag er meget fornøyde med samarbeidet med Fjuel.

Hvordan opplever Brim Explorer å bruke Fjuels tilbud i Tromsø?

– Brim Explorer er avhengige av ladestrøm for våre to hybridelektriske fartøy i Tromsø, og opplever at Fjuel har god kunnskap og evne til å levere landstrømløsning for våre fartøy.
Hvilke av Fjuels tilbud bruker Brim Explorer?

– Brim Explorer benytter seg av lading og landstrømtilkobling for begge våre båter i Tromsø.
Hva er det beste med Fjuel?

Etter at Fjuel tok over ansvaret for å levere ladestrøm til våre fartøy har vi innledet en dialog om en riktig prising av vår strømavtale, for å sikre en lønnsom drift for begge parter.
1. Vil Brim Explorer anbefale Fjuel til andre rederier?

Ja, det vil vi. Vi foretrekker å jobbe med Fjuel fordi det er enkelt å forholde seg til en profesjonell part på leveranse av strømtjenester.

FAKTA:

Brim Explorer ble etablert i 2018

To båter: Bard og Brim

Hybridelektrisk drift

– Planlegger utvidelser

– Tilbyr turer i Tromsø, Oslo og Svalbard

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.