Etabler landstrøm

Fjuel utvikler landstrøm til en lønnsom forretningsmodell. Vi bistår med forprosjektering, dimensjonering av riktig utstyr, drifts- og investeringsanalyse, samt gir kommersielle råd rundt etablering av landstrøm.

Elektrifisering av norske havner krever investering, ressurser og kompetanse. Vår erfaring med regulering, teknologirisiko, markedsutvikling og forretningsmodeller tar ned etableringskostnader og risiko.

Havnen i det grønne skiftet

De fleste havner er naturlige knutepunkter for transport til sjøs og til lands. De blir viktige i transportsektorens omstilling til fornybar energi. Havna kan bidra med arealer og infrastruktur til transportører, og få ha en sentral rolle i driften av anleggene. Fjuel hjelper havna på havna egne premisser. Samtidig som havna bidrar med sin unike kompetanse om forhold i havna og i sitt nærområde.

Rådgivning

Fjuel har ressurser og kompetanse som kan hjelpe havna med å ta de riktige beslutningene, gjennomføre forprosjektering og anskaffelser, oppfølge utbygging og etablere rutiner for drift.

Ansatt i Port of Tromsø går ned på kaia
Nærbilde av strømbryter ved tromsø terminalen

Tilgang til en felles plattform

Ved å bruke Fjuel får våre kunder tilgang til driftsplattform som er nødvendig for drift av anlegg. Samtidig sikrer kundene seg tilgang på kompetanse knyttet til teknologi, drift av landstrømanlegg, service og hva som vil være fremtidens energibærere i transport sektor.

Finansieringsstøtte

Fornybare løsninger krever investering i kostbar infrastruktur. Fjuel hjelper kundene sine med løsninger og partnerskap som tar ned risikoen. 

Nærbilde av relé i sikringsboks
Infografikk 31 % kakediagram

Transportsektoren står for ca 31% av de totale utslippene i Norge.

Kilde: Miljødirektoratet

- Fjuel har all kompetanse en havn trenger

Lær mer om arbeidet Fjuel gjør for det grønne skiftet i norske havner.

Dette er Fjuel

Fjuel jobber med rådgiving for havner og kommuner, og produkter og tjenester til rederier og transportselskap. En viktig del av omstillingen er å begynne med å tilby rederier landstrøm.