Tau på kaia

Elektrifisering av den norske flåten

Etter en periode med støtte til elektrifisering av norske skip, er Enova i ferd med å trappe ned ordningene.

Enova opplyser på sin nettside at tiltakene endres fordi markedsintroduksjonen av ny teknologi vurderes som gjennomført. Batterihybrid er nå en moden teknologi. Enova sier også at støtte ikke lenger er like utløsende for opptaket av nye teknologier, og at det har vært en mangedobling av antall søkere.

maritime makro objekt

Uheldig for det grønne skiftet

Daglig leder i Maritimt forum, Ivar Engan sier at endringene i støtten er uheldig for utviklingen.

– Enova-støtten har vært utslagsgivende for rederiene som har hybridisert til batteri, og for nybyggingsverftene har støtten vært en viktig kilde til oppdrag. For hele den norske maritime klyngen har støtten sørget for at vi har kommet på riktig kurs frem mot det nasjonale 2030-målet om en halvering av klimagassutslipp, sier daglig leder i Maritimt Forum, Ivar Engan.

Ferger

Det segmentet som har kommet lengst i elektrifiseringen er ferjer. Enova har gitt over 900 millioner kroner i tilsagn til elektrifisering på 39 samband med 52 tilhørende ferjer. Elektrisk ferjedrift fremstår ikke som lønnsomt per i dag, men er i ferd med å etablere seg som en standard i markedet. I 2022 er om lag 80 norske ferger hybrider med batteri.

Oljeservice

Oljeservice er et annet marked som har vist interesse for elektrifisering og da hovedsakelig hybridisering. Lønnsomheten kan variere betydelig fra skip til skip. Og det er et stykke frem til at hybridisering er lønnsomt i seg selv.

Nærbilde av strømtilkobling ved tromsø terminalen

Utfordrer Enova

– Kunngjøringen fra Enova gav oss kort frist til å tilpasse oss. Vi mener det er klokt å utsette avviklingen av spesielt programstøtten til offshore forsyningsfartøy. Vi etterlyser også mer transparente begrunnelser for Enovas avgjørelser om å nedjustere støttesatsene for sjøtransporten, sier Engan.

Kilder

Strømuttak på kaia i Tromsø med utkikk over sundet

Enova-støtten har vært utslagsgivende for rederiene som har hybridisert til batteri, og for nybyggingsverftene har støtten vært en viktig kilde til oppdrag.

Ivar Engan

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.