Gasstanker på kaia

Bærekraft lønner seg

En avgjørende faktor for å kunne endre kurs i klima- og miljøkrisen blir mer og mer synlig: Bærekraft har begynt å lønne seg. Markedskreftene er i endring, og det kommer regler fra EU som bidrar til å forsterke utviklingen.

Markedskreftene er i endring, og det kommer regler fra EU som bidrar til å forsterke utviklingen.

Tau på kaia

Definisjon på bærekraft

De bedriftene som jobber målrettet for å oppfylle FNs bærekraftmål, bidrar ikke bare til en bedre verden for alle. De har også begynt å få økonomisk gevinst av sine strategier bygget rundt bærekraft.

Først kan det være nyttig med en definisjon, for i tillegg til miljøaspektet, dreier bærekraft seg også om det sosiale og økonomiske:

-Bedriften skal ikke gi uforholdsmessig belastning på naturens bæreevne
-Bedriften skal sørge for trygge jobber med sosiale rettigheter.
-Den økonomiske verdiskapning skal deles mellom eiere, kommune, stat og ansatte.

Når man kan sjekke av på disse tre hovedpilarene, er man også godt i gang med å oppfylle FNs bærekraftmål.

Bærekraftige bedrifter vinner

I Dagens Næringsliv skriver Tord Lien i NHO om hvordan og hvorfor bærekraft vil lønne seg stadig mer:

– Det har skjedd store endringer de siste årene, som antagelig vil forsterkes ytterligere i tiden som kommer. Trenden viser at stadig flere mennesker etterspør bærekraftige produkter. I tillegg velger flere attraktive arbeidstagere å jobbe for de mest bærekraftige bedriftene. Bedrifter velger i også større grad underleverandører som driver bærekraftig. Når vi i tillegg ser en utvikling der tilgang på kapital stadig koster mer for bedrifter som ikke tar bærekraft på alvor, og mindre for dem som tar det alvorlig, ser man grunner til å være forsiktig optimistiske, på tross av klimakrisen.

Les hele innlegget i Dagens Næringsliv

Bærekraft for et sunt hav

Direktør Kim N. Gabrielli i FNs organisasjon for bærekraftig næringsliv, UN Global Compact Norge, opplyser om det samme i et intervju med Dagsavisen. Og han legger til at trenden er blitt enda tydeligere under koronapandemien.

UN Global Compact Norge jobber sammen med næringslivet, blant annet med prosjektet «Et produktivt og sunt hav», der deltagelse i digitale workshops under pandemien har vært stor. Arbeidet bærer allerede frukter.

For eksempel jobbes det med en ny type fiskefor til oppdrettsnæringen, og prosjekter for å styrke sirkulærøkonomien. Når det gjelder sirkulærøkonomi, som på flere andre felter innen bærekraft, er nordmenn sinker. Bare 2,4 prosent av nordmenns årlige forbruk er sirkulært, mens det globale gjennomsnittet ligger på 8,6 prosent.

Les hele innlegget i Dagsavisen

Måse som sitter på tromsø terminal kai

Optimisme med nye EU-regler?

Norge ble i fjord utnevnt til grå miljøsinke på det internasjonale miljøtoppmøtet i Glasgow. Men Norge er for tett knyttet til EU til å kunne kjøre mot strømmen alene. Finansdepartementet har foreslått å gjennomføre EU-regler for norske bedrifter der de må offentliggjøre informasjon om bærekraft. Banker, forsikringsforetak og børsnoterte foretak med over 500 ansatte må inkludere i årsrapporter i hvilken grad aktivitetene deres er bærekraftige. Dette vil kunne forsterke utviklingen mot et mer bærekraftig Norge ytterligere.

I følge Opinions «Forbruker og bærekraft 2021» ønsker 8 av 10 nordmenn å leve mer bærekraftig. Det er altså rom for forsiktig optimisme i et foreløpig ganske grått Norge.

Les mer om dette på regjeringen.no

Kanten av kaia i Tromsø

Trenden viser at stadig flere mennesker etterspør bærekraftige produkter.

Einar Marthinussen

Hold deg oppdatert med våre nyheter om grønn energi og bærekraftig transport.